Standart plemene

 

Englisch version

Země původu:

Japonsko.

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 15.06.1992.

Použití:

Lovecký pes pro lov ptáků a malých zvířat. Společenský pes.

ZAŘAZENÍ PODLE FCI:

Skupina 5 špicové a primitivní plemena.
Sekce 5 asijští špicové a příbuzná plemena.
Bez zkoušky z výkonu.

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ:

Shiba-inu je původním japonským plemenem již od dávných dob. Slovo „shiba“ znamená „malý“, „malý pes“. Původním areálem shiby byly hornaté oblasti proti Japonskému moři a shiba byla užívána jako lovecký pes pro lov malých zvířat a ptáků. V plemeni se projevovaly malé rozdíly podle jednotlivých oblastí, kde byly shiby chovány. Když byli v období let 1868-1912 dováženi z Anglie angličtí setři a pointři, lov se stal v Japonsku sportem a křížení těchto anglických plemen se shibami bylo obvyklé. Čistokrevné shiby začaly být vzácné, takže v letech 1912-1926 se čistokrevné shiby omezené jen na tyto oblasti téměř přestaly vyskytovat. Lovci a další zainteresované osoby se o záchranu čistokrevných shib začali zajímat kolem roku 1928, a záchrana omezeného počtu čistých krevních linií tak začala. Standart plemene byl unifikován v roce 1934. V roce 1937 byla shiba prohlášena za „národní památku“, a poté bylo plemeno chováno a šlechtěno až do podoby vynikajícího plemene, jak jej známe dnes.

CELKOVÝ VZHLED:

Malý pes, dobře vyvážený, s dobrou kostrou a dobře vyvinutým osvalením. Silná konstituce. Pohyb rychlý, volný a krásný.

DŮLEŽITÉ POMĚRY:

Poměr kohoutkové výšky k délce těla je 10 : 11.

POVAHA / TEMPERAMENT:

Věrný, učenlivý, rozumný, velmi pozorný.

HLAVA:

MOZKOVNA:
Lebka: široké čelo.
Stop: dobře patrný, se slabou rýhou.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nos: žádoucí je černá barva nosní houby. Nosní hřbet je rovný.
Tlama: středně silná, zužující se.
Pysky: těsně přiléhající.
Čelisti/Zuby: silné zuby, nůžkový skus.
Líce: dobře vyvinuté.
Oči: poměrně malé, trojúhelníkové, tmavě hnědé. Vnější koutky očí jsou lehce zvednuté.
Uši: poměrně malé, trojúhelníkové, maličko nakloněné vpřed, pevně vztyčené.

KRK:

Silný, mohutnější, v dobré rovnováze s hlavou i tělem.

TRUP:

Hřbet: rovný a silný.
Bedra: široká a osvalená.
Hrudník: hluboký, žebra středně vyklenutá.
Spodní linie: dobře vtažené břicho.

OCAS:

Vysoko nasazený, silný, nesen silně zatočený nebo v srpovitém oblouku nad hřbetem. Pokud je natažen, špička dosahuje téměř k hleznům.

KONČETINY

Hrudní končetiny:

Při pohledu zpředu jsou hrudní končetiny rovné.
Rameno: ramenní lopatka mírně strmá.
Loket: těsně přiléhající k trupu.

Pánevní končetiny:

Stehna: dlouhá.
Bérce: krátké, ale dobře vyvinuté.
Hlezna: silná a pevná.

TLAPKY:

Prsty těsně uzavřené a dobře klenuté. Polštářky tvrdé a pružné. Drápky tvrdé a žádoucí je tmavá barva.

POHYB:

Lehký a čilý.

OSRSTĚNÍ

Srst:

Krycí srst je hrubá a rovná, podsada měkká a hustá. Srst na ocasu je maličko delší a odstávající.

BARVA:

Červená, černá s pálením, sezamová, černě sezamová, červeně sezamová.
Popis sezamové barvy:

  • Sezamová: rovnoměrná směs bílých a černých chlupů.
  • Černě sezamová: více černých než bílých chlupů.
  • Červeně sezamová: základní barvou srsti je červená, je smíchána s černými chlupy.

Všechny výše zmíněné barevné rázy musí mít „urajiro“.
Urajiro: bělavá srst na stranách tlamy a na lících, na spodní straně čelisti a krku, na hrudníku a břichu, na spodní straně ocasu a na vnitřní straně končetin.

VÝŠKA:

Výška v kohoutku:
Psi: 40 cm.
Feny: 37 cm.
Tolerance ± 1,5 cm.

VADY:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

  • Psi vykazující samičí typ, feny vykazující samčí typ.
  • Předkus nebo podkus.
  • Chybí více zubů.
  • Plachost.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

  • uši nejsou vztyčené.
  • svěšený ocas nebo krátký ocas.

Poznámka:

Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

 Posted by at 16:51